Çocuklar, büyüklerden farklı olarak bir sıkıntıları olduğunda bunu direkt yollarla söylemek yerine dolaylı yöntemlerle ifade ederler. Örneğin davranış problemleri, inatçılık, içe kapanma, kıskançlık yahut hırsızlık davranışı gibi yöntemleri tercih edebilirler. Çocukla çalışırken yüzeyde görünen davranış problemi ya da sorun aslında neyi işaret ediyor bunu çok iyi analiz etmek gerekir. Bunun için de çeşitli test, ölçüm gibi teknikler kullanılır. Çocuk danışmanlığı özel bir uzmanlık gerektirmektedir, İstanbul psikoterapi merkezimizde çocuklarla çalışmak için gerekli yeterlilik ve uzmanlığını almış psikologlar mevcuttur.

Çocukla çalışırken genellikle aileyi de sürecin içine dahil etmekte ve aile-çocuk-psikolog ortaklığında bir çalışma sürdürmekteyiz. Çocuklarla çalışırken bazı kişilik ya da zeka testleri kullanmakta aileye bilimsel, ölçülebilir sonuçlar vermekteyiz. Merkezimizde çocuklara özel verilen hizmetler şu şekildedir;

 • Yetersiz ebeveyn ve gözlem kontrolü
 • Aşırı koruyucu ebeveyn
 • Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk
 • Çocuğun duygusal ihmali
 • Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler
 • Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme il ilgili problemler
 • Yetiştirme ile ilgili problemler
 • Çocuk zeka testleri(wiscr)
 • Çocuk gelişim testleri(denver, agte, peabody, good harris,frostig)
 • Çocuk çizimlerinin değerlendirilmesi
 • Çocuğun cinsel, fiziksel, psikolojik suistimali
 • Çocukluk döneminde özgüven kaybı
 • Çocukluk döneminde kişisel korkutucu olaylar
 • Okulda başarısızlık
 • Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık
 • Ana baba okulu
 • Aile üyesinin ortadan kaybolması ya da ölümü
 • Ayrılık veya boşanma sonucu çocuğu etkileyen süreçler
 • Aileyi etkileyen stresli yaşam olayları
 • Cinsel eğilimlerle ilgili danışma
 • Sosyal uzaklaştırma ve red

Uyarı: Bu sitede yer alan bütün bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis, tanı ve tedavide kullanılamaz.