person-3

tavsiyeed

İstanbul’da doğan Uzman Klinik Psikolog Esra Bayraktar Süngü Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince bir çok kez onur ve yüksek onur belgeleri almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitiminden sonra Bilgi Üniveristesi Klinik Yüksek Lisans programında  dünyaca geçerliliği olan Çift ve Aile Terapisi eğitimini tamamlamıştır.  Ayrıca Istanbul Esenyurt Üniversitesinde Klinik Psikoloji master eğitimini tamamlamıştır. Psikoterapi Enstitüsü’nde 3 yıl süren ileri seviye psikoterapi eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Bireysel terapiyi içeren bu eğitim; psikolojik süreçleri ve kişilik yapılandırmalarını farklı açılardan ele alarak sorun üzerinde daha derin çalışmayı sağlayan farkındalık ve içgörü kazandırmayı hedefleyen bir eğitimdir.

Psikolog Esra Bayraktar Süngü EMDR Derneği’nden EMDR “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” eğitimi tamamlamıştır.  Hipnoterapiye her zaman özel bir ilgi duymuş buna bağlı Tıbbı Hipnoz Merkezi’nden hipnoterapi eğitimini almıştır.  Daha sonra Evlilik Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamış başarı belgesini almıştır. Evlilik sorunları ile çalışırken cinsel hayatın evlilik yaşantısına etkisini fark etmiş ve ikisini entegre etme amacıyla Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nden Cinsel Terapi eğitimlerini de tamamlayarak bu konuda da uzmanlık sertifikasını almıştır.

Psikolog Esra Bayraktar Süngü her bir danışanın kendine özgü olduğunu ve kendine özgü değerlendirilerek bir psikolojik destek süreci uygulanmasını doğru bulmaktadır. Bu sebeple standart bir terapi programı yerine danışanın ihtiyacına yönelik bütüncül bir psikoterapi ekolü benimsemektedir. Bütüncül psikoterapi danışana göre farklı teknik ve yöntemlerin kullanılabildiği sorunu çözmeye yönelik bir psikolojik destek sürecidir.

Psikolog Bayraktar Süngü alanında uzman kişilerin gerçekleştirdiğini bir çok farklı eğitim ve sertifika programına katılmış ve katılmaya devam ederek bilgilerini güncel tutmaya önem vermektedir. Çünkü insanla çalışılan her alan gibi psikolojik destek sağlayan bir uzmanında da öğrenmesinin sonu olmadığına inanmaktadır.

Şuanda meslek arkadaşı ile kurdukları İstanbul Psikoterapi Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmekte ve kurumsal eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir.